+420-228-880-268

praha@chinapartner.eu

Pernerova 676/51, Praha 8
Po-Pá: 7h - 16h
Stav Vaší poptávky:

Veletrhy a výstavy seznam služeb

Poslat poptávku Import, Export

Certifikát kvality ISO 9001:2015

Společnost je certifikována
ISO 9001:2015.
Český, anglický, německý certifikát.

ISO 9001:2015

BIO certifikát

Jsme certifikování pro dovoz
BIO potravin
Český, anglický, německý certifikát.

BIO certifikát

Veletrhy a výstavy Vyřízení víz

Čeští občané nepotřebují vízum pro návštěvu Honk Kongu, Macau a Taiwanu za předpokladu, že délka pobytu nepřesáhne 90 dnů.

Pro návštěvu Číny za účelem obchodní cesty ne delší než 180 dnů je nutné požádat o obchodní vízum typu F. Následující dokumenty jsou potřebné k předložení žádosti o vízum:

  • 1x vyplněný formulář "Žádost o vízum"
  • 1x současná barevná fotografie pasového formátu - nalepit na formulář
  • cestovní doklad (pas) s min. platností 6 měsíců po návratu a s min. 2 volnými stránkami pro vízum
  • fotokopie letenky tam i zpět (zakoupené nebo rezervace)
  • fotokopie pasu (strana s fotkou)
  • zvací dopis partnerské organizace v Číně (pomůžeme Vám zajistit)
  • u cizích státních příslušníků je požadováno předložení originálu a fotokopie povolení k pobytu v ČR + 1x doplňující žádost o vízum

Konzulární poplatek za vyřízení víza:
Typ víza Cena [EUR]
Obchodní vízum: 1x vstup 50
Obchodní vízum: 2x vstup 75
Více vstupů do 6 měsíců 100
Více vstupů do 1 roku 150
Skupinové vízum 40 / osobu

Lhůta pro vyřízení víza:

Turistická víza a obchodní víza jsou většinou vyhotovena do 5 pracovních dnů. Po kladném posouzení je možné vyhotovit obchodní víza i s předstihem za následující příplatek:

Lhůta Příplatek [EUR]
do následujícího pracovního dne +30
za 2 až 3 pracovní dny +20

Podání žádosti:

Žádost o obchodní vízum může žadatel podat pouze osobně na adrese čínského velvyslanectví, konzulární oddělení:

Pelléova 18
160 00 Praha 6 – Bubeneč
Telefon: +420 233028898, +420 233028888
Fax: +420 233028845
E-mail: konzularniodd@seznam.cz
www: www.chinaembassy.cz

V úředních hodinách:

Čas pro podání žádosti:
Po-Pá 09:00-11:30 (od 16. 3. do 31. 10.)
Po-Pá 9:30 – 11:30 (od 1. 11. do 15. 3.)
Čas pro vyzvednutí víz:
Po – Pá : 10:00 – 11:00

Platba za vízum:
Platba za víza se provádí až po podání žádosti o vízum, a to výhradně v hotovosti u ČSOB (na kterékoliv její pobočce). Nikdy neplaťte předem, bankovním převodem či bankovním příkazem k úhradě!!! Při vyzvednutí je nutné předložit originál Potvrzení k vyzvednutí víz, originál Pickup form (oba doklady jsou žadateli o vízum předány po přijetí jeho žádosti na Konzulárním oddělení) a originál dokladu o zaplacení vízového poplatku z ČSOB s uvedeným variabilním symbolem, který je každému žadateli přidělen při podání žádosti o vízum. K vyzvednutí víza může být pověřena i jiná osoba, která musí Konzulárnímu oddělení odevzdat originály výše uvedených dokladů potřebných k vyzvednutí víza (plná moc není třeba). Originály třech výše zmíněných dokumentů si Konzulární oddělení ponechává!!!
Případové studie
Dovoz z Číny
Vývoz do Číny
(c) 2011-2021 CHINAPARTNER.EU s.r.o.